Verslag zorgcongres 29 juni

Bijna 200 deelnemers verzamelden zich 29 juni bij de Baalderborg in Hardenberg om samen na te denken over de toekomst van de zorg. Het sociale domein verandert in volle vaart. Decentrale partijen krijgen veel meer te zeggen. Hoe kan de gezondheidszorg in Overijssel er in de toekomst uitzien? Han Noten en Stef Vrehen verzorgden de opening. Daarna kon iedereen aan drie van de zeventien workshops meedoen om aan de slag te gaan met een eigen toekomstperspectief voor de zorg – onder het genot van gezonde smoothies, groenten, sprinkhanen…en sommigen wilden niet weten wat ze precies aten.

Download het congresverslag

Download hieronder de presentaties van de sprekers / workshops:

Inspiratielezing van Stef Vrehen, design director bij VanBerlo, design driven innovation consultancy. Titel van zijn lezing: Empatisch innoveren, uw zorg!

Download pdf presentatie

2) Hans Haveman (Projectmanager zorg en technologie, gemeente Enschede, verbinder Zorgende Stad van de Digitale Steden Agenda). Workout: Gemeentelijk beleid zorg en technologie. 

Download pdf presentatie

3) Wilma Koch (Health Innovation Park). Workout: De impact van technologische innovatie: Langer Veilig Thuis en het Virtuele Ziekenhuis. 

Download pdf presentatie

4) Anne Marth Kuilder, Willemieke van den Brink (Jouw Zorg is Mij een Zorg). Workout: Social design, opnieuw naar nieuwe vormen van saamhorigheid. 

Download pdf presentatie
Download pdf over het project

10) Dieger ten Berge (Teamleider Innovatie en Beleid Maatschappelijk Domein Bestuursdienst Ommen-Hardenberg). Workout: Vitaal Vechtdal, de regio Vitaal en in beweging.

Download pdf presentatie

11) Loes Sluiters (Twynstra Gudde): Analyseer de situatie en toekomst van uw wijkteam

Download pdf Presentatie

13) Lise Broekaar (Lokale Fondsen Nederland). Workout: De betekenis en meerwaarde van een lokaal fonds voor de omgeving.

Downoad pdf Presentatie

15) Hans Adriani (wethouder Nieuwegein) en bondgenoten: Positieve gezondheid, daar werken we samen aan

Download pdf Presentatie

16) Mark Homan (Wij staan op!): De sleutel naar inclusiviteit

Download pdf Presentatie

 

Workshops


1) Erik Dannenberg (BMC, voorzitter VNG commissie Toekomst Beschermd Wonen). Workout: Het stimuleren van beschermd wonen: ervaringen en lessen.

2) Hans Haveman (Projectmanager zorg en technologie, gemeente Enschede, verbinder Zorgende Stad van de Digitale Steden Agenda). Workout: Gemeentelijk beleid zorg en technologie.

3) Wilma Koch (Health Innovation Park). Workout: De impact van technologische innovatie: Langer Veilig Thuis en het Virtuele Ziekenhuis.

4) Anne Marth Kuilder, Willemieke van den Brink (Jouw Zorg is Mij een Zorg). Workout: Social design, opnieuw naar nieuwe vormen van saamhorigheid.

5) Pim Meijer, Jaap Warmenhoven (IS OOK). Workout: Ontwerpdenken in de zorg.

6) Annette Duivenvoorden (Platform 31). Workout: Werken aan een gezonde ruimte; over het verknopen van domeinen.

7) Anita Keita (Eigenaar van De Verlichting). Workout: Van patiënt naar pro-sument, van ziekte naar gezondheid.

8) Kim Runhaar, Hetty Egberts en Francisca Huisjes (Baalderborg Groep). Workout: Meer technologie… Minder zorg?

9) Chantal Walg (Anders gezond, adviseur & trainer publieke gezondheid & preventie). Workout: Gezond centraal: waarom, hoe, wat en wie?

10) Dieger ten Berge (Teamleider Innovatie en Beleid Maatschappelijk Domein Bestuursdienst Ommen-Hardenberg). Workout: Vitaal Vechtdal, de regio Vitaal en in beweging.

11) Loes Sluiters (Twynstra Gudde): Analyseer de situatie en toekomst van uw wijkteam

12) Koos Bakker (Wijkbewoners Stinskracht), Paul van der Ham (kwartiermaker). Workout: Participatie, en nu echt! Hoe zet je een wijk in beweging?

13) Lise Broekaar (Lokale Fondsen Nederland). Workout: De betekenis en meerwaarde van een lokaal fonds voor de omgeving.

14) Robert Colijn (eColijn). Workout: Stromen in de Wijk

15) Hans Adriani (wethouder Nieuwegein) en bondgenoten: Positieve gezondheid, daar werken we samen aan

16) Mark Homan (Wij staan op!): De sleutel naar inclusiviteit

17) Nienke Keur (Rouveen Kaasspecialiteiten): Gezond samenwerken in het bedrijf