6 Perspectieven

Het sociaal domein is flink in beweging. Er is veel in gang gezet, maar Overijssel kan nog meer inspelen op trends. Na de transitie staan gemeenten nu voor de transformatieopgave. Om deze in beeld te krijgen is het nodig om even afstand te nemen van de dagelijkse besluitvorming en de vraag te stellen: waar doen we het allemaal voor? In dit hoofdstuk schetsen wij 6 perspectieven die keuzes bevatten die u daarbij zou kunnen maken:

Gezond Overijssel

Preventief Overijssel

Inclusief Overijssel

TechnOverijssel

Wijkgericht Overijssel

Eigen Regie Overijsselaars

klik hier voor het pdf over de perspectieven

 


Experts over de 6 perspectieven


Om meer inzicht te krijgen in de meest waarschijnlijke ontwikkelingen voor de provincie Overijssel zijn er een aantal expert-bijeenkomsten georganiseerd over de volgende onderwerpen:

Preventief Overijssel
>> Lees het discussiestuk ‘Preventief Overijssel’ (PDF)
>> Lees het verslag van de expertbijeenkomst over ‘Preventief Overijssel’ (PDF)

TechnOverijssel
>> Lees het discussiestuk ‘Technologie in de Gezondheidszorg’ van Ingrid Geesink, Rathenau Instituut (PDF)
>> Lees het verslag van de expertbijeenkomst over ‘Technologie in de Gezondheidszorg’ (PDF)

Gezondheidszorg in de wijk
>> Lees het discussiestuk ‘Gezondheidszorg in de Wijk’ van Erik Dannenberg, BMC Advies (PDF)
>> Lees het verslag van de expertbijeenkomst over ‘Gezondheidszorg in de Wijk’ (PDF)

De toekomst van de huisarts en de eerstelijn
>> Bekijk de presentatie van Ronald Batenburg, NIVEL (PDF)
>> Lees het discussiestuk ‘Toekomst van de Huisarts’ van Ronald Batenburg en Johan Hansen, NIVEL (PDF)
>> Lees het verslag van de expertbijeenkomst over ‘Toekomst van de Huisarts’ (PDF)

Eigen Regie Overijsselaars
>> Lees het discussiestuk ‘Eigen Regie’ van Henk Snijders, Carint-Reggeland (PDF)
>> Lees het verslag van de expertbijeenkomst over ‘Eigen Regie’ (PDF)