Agenda van de Toekomst

boek zorgen voor gezondheid in overijssel

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de transitie van het sociale domein van rijk en provincie naar gemeenten. Dit was meer dan een decentralisatie. De gedachte was dat de transitie ook vernieuwing mogelijk zou maken. Daar is tot op heden nog te weinig van gerealiseerd. Er komen opgaven aan die het noodzakelijk maken om de zorg en maatschappelijke ondersteuning anders vorm te geven. Op basis van de verkenning kunnen de volgende agendapunten voor de toekomst geformuleerd worden.

Deze agendapunten verschijnen halverwege juni op deze website. Daarnaast wordt de Agenda van de Toekomst verwerkt in een gedrukt boek. Deze uitgave is binnenkort te bestellen via de website www.trendbureauoverijssel.nl

klik hier voor de Agenda van de Toekomst